99chats.com
 
Manuali komandave

1. /login

Kjo komande perdoret per te verifikuar identitetin e operatorit tuaj , detajet e kycjes do te dergohen ne chat room-in e 99chats.com website poshte "rregullimet" . Duket vendosur nje username dhe nje fjalekalim per nje operator tuajin i jep atij te drejte te perdore komanda si /kick /ban

Sintakse:
/login <perdoruesi> <fjalekalimi>

Shembull:
/login admin qwerty123

2. /logout

Kjo komande perdoret per te dale si nje operator nga linja.

Sintakse:
/logout

3. /away

Kjo komande perdoret per te ndryshuar statusin tuaj nga Ne linje ne I Larguar,kjo mund te perdoret gjithashtu dhe nga dhoma chatit GUI.

Sintakse:
/away

4. /online

Kjo komande perdoret per te ndryshuar statusin nga I larguar , kjo mund te behet dhe nga Gui e dhomes te chatit.

Sintakse:
/online

5. /names

Kjo komande perdoret per te treguar listen e te gjithe emrave qe jane duke chatuar ne dhome tani.

Sintakse:
/names

6. /help

Kjo komande perdoret per te treguar nje liste te komandave te disponueshme.

Sintakse:
/help

7. /quit

Kjo komande perdoret per te dale nga chati

Sintakse:
/quit

8. /kick

Kjo komande perdoret vetem per operatoret te cilet kane akses per tu kyçur ne dhome. Perdoret per te larguar perdorues te cilet nuk respektojne rregullat e chatit. Jepet ne forme lajmerimi dhe i jep mundesi atyre te rikthehen serish.

Sintakse:
/kick <nickname> [message]

Shembull:
/kick spammer01
/kick spammer01 please stop spamming

9. /kickban

Kjo komande perdoret vetem nga operatoret dhe perdoret per te debuar pergjithnje nje perdorues nga chati , kjo komande debon ip dhe emrin e perdoruesit.

Sintakse:
/kickban <nickname> [message]

Shembull:
/kickban spammer01
/kickban spammer01 you were banned because you didnt stop spamming

10. /ban

Kjo komande perdoret nga operatoret per te debuar perdorues ose vende/shtete nga chati pergjithnje . Mund te deboni Ip / UID / Shtetin nga vjen ky perdorues.

Sintakse:
/ban <-n nickname | -u uid | -i ip_address | -h hostname>

Shembull:
/ban -n abuser94
/ban -i 24.133.24.98

11. /banlist

Kjo komande tregon listen e te debuarve.

Sintakse:
/banlist

12. /unban

Kjo komande rikthen debimin duke i dhene mundesine qe perdoruesit e debuar te rikthehen ne chat serish.

Sintakse:
/unban <-n nickname | -u uid | -i ip_address | -h hostname>

Shembull:
/unban -n abuser94
/ban -i 24.133.24.98

13. /unbanall

Kjo komande perdoret nga operatoret per te rikthyer debimin tek te gjithe njeheresh , dmth duke lejuar te gjithe te debuarit te kthehen serish ne chat.

Sintakse:
/unbanall

14. /whois

Kjo komande perdoret nga cdokush per te treguar te dhenat mbi nje perdorues psh. /whois alb.

Sintakse:
/whois <nickname>

Shembull:
/whois abuser94

15. /ping

Kjo komande tregon shpejtesine ne milisekond ndermjet perdoruesve.

Sintakse:
/ping <nickname>

Shembull:
/ping abuser94

16. /nick

kjo komande perdoret per te ndryshuar nickname tuaj.

Sintakse:
/nick <nickname>

Shembull:
/nick mynewnick

17. /op

Kjo komande perdoret nga operatoret edhe me ane te kesaj komande i jep te drejte dikujt qe te behet operator. Vini Re !!! Perdoruesit te cilit i jepet e drejta operatorit ka te gjitha te drejtat e komandave ne chat.

Sintakse:
/op <nickname>

Shembull:
/op abuser94

18. /deop

Kjo komande sherben per ti hequr statusin e operatorit perdoruesit te cilit ja keni dhene ate . Sherben vetem per Operatoret.

Sintakse:
/deop <nickname>

Shembull:
/deop abuser94

19. /topic

Kjo komande sherben per te ndryshuar ceshtjen/statusin e dites. Perdoret vetem nga operatoret.

Sintakse:
/topic <message>

Shembull:
/topic Hello everyone welcome to my room

20. /msg

Kjo komande perdoret per te chatuar me nje perdorues dhe vetem ai do kete mundesine ta shikoje kete mesazh. Biseda mund te hapet ne nje kuti te re.

Sintakse:
/msg <nickname> <message>

Shembull:
/msg abuser94 Hi dude, how are you?

21. /ignore

Kjo komande sherben per te injoruar perdorues te ndryshem duke mos i dhene mundesine atyre per te chatuar me ju. Perdoret nga te gjithe.

Sintakse:
/ignore <nickname>

Shembull:
/ignore abuser94

22. /unignore

Kjo komande sherben per te hequr mospranimin e mesazheve nga perdorues qe mund ti keni bllokuar me pare. Perdoret nga te gjithe.

Sintakse:
/unignore <uid>

Shembull:
/unignore 81.28.121.2@YTgswTWhs

23. /unignoreall

Kjo komande po ashtu eshte per te pranuar mesazhe nga te gjithe ata perdorues qe ju me pare i kishit injoruar. Perdoret nga te gjithe.

Sintakse:
/unignoreall

24. /ignorelist

Kjo komande perdoret per te treguar listen e perdoruesve te injoruar nga ju.

Sintakse:
/ignorelist

25. /notify

Kjo komande perdoret per te pare ose jo , njoftimet e reja qe vijne ne chat , si psh .. Perdorues i ri ka hyre , perdoruesi ka dale etj etj ...

Sintakse:
/notify <on | off>

Shembull:
/notify on
/notify off

26. /clear

Kjo komande pastron te gjithe biseden qe mund te keni bere ne chat ose ne privat me perdorues te ndryshem . Perdoret nga te gjithe.

Sintakse:
/clear

27. /mm

Kjo komande perdoret per te lene nje mesazh te shkurter ngjitur me nickname tuaj. maximumi 48 karaktere. Perdoret nga te gjithe.

Sintakse:
/mm <message>

Shembull:
/mm 26F Los Angeles
/mm Working on my new music!
English |  Español |  Français |  Italiano |  Deutsch |  Shqip |  日本語